Motorvakantiesheader

Algemene voorwaarden

Boekingsprocedure

Aanmelden kan via het boekingsformulier op deze website.
Na ontvangst van uw boeking sturen we een bevestiging en vragen we nadere gegevens die nodig zijn voor de overtocht(en.)
Dit formulier stuurt u ingevuld retour en u ontvangt u binnen 7 werkdagen een boekingsbevestiging.
Bij deze bevestiging van uw boeking ontvangt u de bijbehorende factuur.
U dient vervolgens een aanbetaling ad. 25 % van de reissom binnen 14 dagen over te maken naar: Motour motorvakantiereizen onder vermelding van: Motour en het boekingsnummer.
U ontvangt ook hiervan een bevestiging.
De gehele reissom dient uiterlijk 8 weken voor reisaanvang te zijn bijgeschreven op de rekening van Motour motorvakantiereizen

Acceptatie

Motour gaat ervan uit dat de deelnemer door het inzenden van een boekingsformulier te kennen geeft dat hij/zij zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van de aard en het karakter van de betreffende reis, zoals omschreven in de publicaties op de website. Door inzending van het boekingsformulier geeft de deelnemer te kennen op de hoogte te zijn van de Algemene- en Reisvoorwaarden van Motour en deze te accepteren

Aansprakelijkheid

Alle reizigers zijn in het bezit van een geldig rijbewijs voor hun voertuig. Reizigers die een motorreis maken vanuit Motour doen dit te allen tijde onder eigen verantwoordelijkheid. Motour kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ongevallen of andere schade. Iedere aansprakelijkheid van Motour voor immateriële, indirecte, gevolg- of bedrijfsschade is uitgesloten.

Accommodaties

Alle accommodaties die door Motour zijn vastgelegd, zijn met zorg geselecteerd. Indien u kiest voor verblijf op een 1-persoonskamer rekenen we een toeslag. We bieden geen eenpersoonsreizen aan.

Routes

Alle routes zijn uitgezet door Motour voor de motor GPS systemen van Garmin en TomTom. (gpx en itn extensie) Deze routes zijn vrijblijvend te rijden.
Hoewel de GPS- en kaartroutes zorgvuldig zijn samengesteld en het rijden van onze routes bijna altijd probleemloos verloopt; kan Motour motorvakantiereizen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze of de weergave daarvan op uw apparaat.
Situaties kunnen sinds de laatste kaart updates zijn gewijzigd en de berekening en weergave van de GPS data vindt plaats op door derden aangeleverde apparatuur en programma's, waarop wij verder geen invloed hebben. Ook instellingen, type en versie van uw GPS apparatuur en ingeladen kaart kunnen van (grote) invloed zijn op de weergave van de routes.
Een GPS apparaat is een hulpmiddel en mag nooit bepalend worden voor uw rijgedrag. Volg daarom niet blindelings uw GPS, maar laat gezond verstand en uw verkeersinzicht altijd de boventoon voeren.

Annuleringen

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, brengt Motour de volgende kosten in rekening voor het deel dat door Motour is verzorgd:
* Tot 8 weken voor reisaanvang: 50 % van de reissom
* Tot 5 weken voor reisaanvang: 75 % van de reissom
* Korter voor reisaanvang: 100 % van de reissom
* We adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Accommodaties

Alle accommodaties die door Motour zijn vastgelegd, zijn met zorg geselecteerd. Indien u kiest voor verblijf op een 1-persoonskamer rekenen we een toeslag. We bieden geen eenpersoonsreizen aan.

Klachten afhandeling

Motour doet haar uiterste best uw vakantie goed en zorgeloos te laten verlopen. Helaas kan het soms voorkomen dat u tijdens uw vakantie met een onvolkomenheid wordt geconfronteerd. We vragen u deze al tijdens de reis aan ons kenbaar te maken en ons de kans te geven om deze waar mogelijk te verhelpen. Of met u nadere afspraken te maken of een eventuele regeling te treffen.
Klachten na afloop van een vakantie zijn vaak "mosterd na de maaltijd". En voor alle betrokken partijen vaak onbevredigend qua resultaat.

Bij Pech

U kiest op de pech of reparatieplaats een gelijkwaardige overnachtingplaats. En stelt de door pech gemiste B&B of het hotel en ons nog dezelfde dag per telefoon in kennis van het feit dat u uw volgende overnachtingplaats door pech niet kunt bereiken.
Motour zal deze eerste overnachting door pech op een niet geplande plaats voor maximaal twee personen achteraf vergoeden tot maximaal 85 euro.
U bent op deze manier dus gratis verzekerd voor deze niet geplande overnachting in geval van pech.
Wel vragen we u om eenmaal terug in Nederland, voor onze administratie het origineel van de rekening van de overnachting en een kopie van de garagerekening toe te sturen. Waarna wij over gaan tot vergoeding zoals omschreven.
Zie ook de procedure zoals op de site in het hoofdstukje "pech onderweg"omschreven. meer info